Vali keel:
Laeb...
 
     
 
 
 


Muuseumi kohvik on suletud 24., 25., ja 26. juunil.


Muuseum vajab suvehooajaks kokka

Muuseum vajab suvehooajaks kokka, Rohkem infot tel 5245054, e-maililt monika.joemaa@kurgja.ee


C. R. Jakobsoni konkurss ootab kandidaate 17. juulini

CARL ROBERT JAKOBSONI nimeline konkurss

KONKURSI JUHEND

C. R. Jakobsoni stipendiumite konkurss toimub Pärnumaa aasta tunnustatuma põllumehe ning haridus- ja kultuuritegelase väljaselgitamiseks. Autasusid antakse välja aastast 1989.

Konkursi eesmärk on väärtustada Pärnu maakonna põllumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste tööd, kes on vähemalt viimased kümmekond aastat andnud suure panuse oma valdkonna ning üldisemalt kogu Pärnumaa elu edendamisse.

Konkurssi korraldab C. R. Jakobsoni Sihtasutus koostöös Pärnu Maavalitsuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga. Konkursi viib läbi konkursi žürii, mille koosseisu kinnitab C. R. Jakobsoni Sihtasutuse nõukogu. Žüriisse kuuluvad Pärnumaa Põllumajandustootjate Liidu, Pärnumaa Talupidajate Liidu, Pärnu Maavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja ajalehe Pärnu Postimees esindajad, igast üks, ja kaks SA nõukogu liiget. Žürii valib esimehe ja sekretäri. Žürii on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 4 liiget, sh esimees. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks esimehe hääl. Žürii koosolekud ja otsused protokollitakse.

Konkurss kuulutatakse välja ajalehes Pärnu Postimees ja muudes teabekanalites arvestusega, et taotluste esitamiseks jääb aega vähemalt üks kalendrikuu.

Taotlusi kandidaatide kohta võivad esitada töökollektiivid, põllumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste ühendused, kohalikud omavalitsused, külaseltsid, muud MTÜ-d, liikumised, seltsid.

Vabas vormis kirjalik taotlus kandidaadi CV andmete ja põhjendusega, miks ta on väärt konkursil osalema, samuti esitaja(te) kontaktandmetega, saata C. R. Jakobsoni Talumuuseumisse aadressil Kurgja küla, Vändra vald, 87612 Pärnu maakond, info@kurgja.ee või monika.joemaa@kurgja.ee 17. juuliks.

Aasta tunnustatum põllumees ning haridus- või kultuuritegelane saavad C. R. Jakobsoni mälestusmedali, C. R. Jakobsoni Talumuuseumi tänukirja ning rahalise autasu vastavalt autasufondi suurusele.

Autasufond tunnustatutele moodustatakse Sihtasutusele tehtavatest riiklikest, POL-i, kohalike omavalitsuste, põllumeeste ühenduste ning muudest eraldistest ja annetustest.

Autasud antakse võitjaile üle Pärnu maavanema, POL-i esindaja ja C. R. Jakobsoni SA nõukogu esimehe poolt C. R. Jakobsoni sünniaastapäeva tähistamise üritusel Kurgjal C. R. Jakobsoni Talumuuseumis 24. juulil eesti hobuse ja ohustatud tõugude päeval.


Juunikuised perepühapäevad C. R. Jakobsoni Talumuuseumis ootavad koos perega  laastule maalima, pitsat küpsetama ja leiba küpsetama.

Nagu ka eelnevatel aastatel, nii ootame ka sel suvel külastajaid muuseumi perepühapäevadele. Juuni kuus ootame külla kahel pühapäeval. 5. juunil saab osaleda laastule maalimise töötoas (osalustasu 2 eurot) ning 12. juunil saab tutvuda toorsavist ehitatud pitsaahjuga ning ka ise pitsa küpsetamist proovida. Selles töötoas osalemine maksab 3 eurot. 19. juunil saab  õppida leivaküpsetamist, töötoas osalemine maksab 2 eurot.  Kell 13.00 giidiga ekskursioonid. .
Külastajaid ootame kell 12.00 – 17.00. Avatud on ka muuseumi kohvik.
Eelregistreerimine perepühapäevale ei ole vajalik, küll aga lisainformatsiooni saab telefonidel 58 6000 25, 44 58 171 või info@kurgja.ee

C. R. Jakobsoni Talumuuseum liitus Pärimuspidu Baltica rahvuslike jaaniõhtute programmiga – 23. juunil toimub Kurgjal taas rahvuslik jaaniõhtu.

Kui varasemalt on Baltica folkloorifestivali raames korraldatud maapäevi maakondade keskustes ning võetud neid ette suurelt ja löövalt, siis tänasel päeval Pärimuspidu Baltica on pööranud oma pilgu veelgi rohkem maale, pigem isegi metsade ja külade keskele. Millal oleks aga seda veel parem teha kui suve tähtsaimal pühal, rikkaliku rahvapärimusega jaaniajal?
 
Pärimuspidu Baltica soovis leida need kogukonda ja pärimust hoidvad tegijad ja kohad, kes tahavad ise kaasa lüüa, anda oma panus Baltica toimumisele Eestis ning tõsta uhkusega esile oma paikkonda. Ka C. R. Jakobsoni Talumuuseumi jaaniõhtut peeti vääriliseks osalejaks Baltica rahvuslike jaaniõhtute programmis.
 
C. R. Jakobsoni Talumuuseumis toimub rahvuslik jaaniõhtu 23. juunil kell 19.00. Tehakse läbi jaanikombestik - pärgade punumine, kiikumine, neiu mehele vitsutamine, loomadele pärgade panemine jms. Toimuvad töötoad - saunavihtade tegemine, heina niitmine, pulmatuttide valmistamine, pärgade ja paelte punumine. Heini Soobiku eestvedamisel aitavad rahval lustida mitmed pillimehed ja tantsijad. Pärimuspeo Baltica poolt on külas alpisarve puhujate kollektiiv Šveitsist - Les Anciens de La Farandole. Tantsu saab lüüa ansambel „Üks teine 5“ saatel. Kaasa võib võtta piknikukorvi, kuid janu kustutamiseks palume pruukida promillidelt lahjemaid vägijooke! Avatud on ka muuseumi kohvik.
Kohale tulles tuleb lunastada pilet, mille hind on 3 €, „alla meetri mehed“ saavad tasuta. 
 
„Kes jaanitulele ei tule, see jääb kogu aastaks kapi taha kopitama, ahju taha hallitama, maarjapäevani magama…“ (rahvapärimus)
Peadsete kohtumisteni Kurgjal!

Muuseumi haridusprogramm "Eesti toidu aastaring talus" pälvis ökoturismi kvaliteedimärgise EHE

Eesti ökoturismi EHE-märgise väljaandmist korraldatakse eesmärgiga tõsta ettevõtjate teadlikkust sotsiaalsest ja keskkonnakaitselistest aspektidest maaturismis ning pakkuda väliskülastajatele kogu maailmas jõudsalt kasvavaid ökoturismi tooteid. Turismiettevõtetele annab EHE-märgis konkurentsieelise ja väljundi kiiresti kasvaval turuosal, mille märksõnadeks on keskkonnatundlikkus, ehedad loodus- ja kultuurielamused.

Märgise andmist korraldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Turismiarenduskeskus koostöös MTÜ-ga Eesti Maaturism. EHE märgise andmist kaasrahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

9. veebruaril 2016. aastal otsustati kvaliteedimärk anda ka C. R. Jakobsoni Talumuuseumi haridusprogrammile " Eesti toidu aastaring talus"

Carl Robert Jakobsoni, Eesti rahva ärkamisaja suurkuju, õpetatud põllu- ja kirjamehe, Kurgja sümboltalu rajaja mälestuseks ning tema aadete ja pärandi tähtsustamiseks annab C. R. Jakobsoni Sihtasutus koostöös Pärnu Maavalitsuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga igal aastal välja autasud maakonna tunnustatumale põllumehele ning haridus- ja kultuuritegelasele.

 
Avatud: 15.aprill - 15.oktoober iga päev 10.00-17.00
Muul ajal 10.00 - 16.00; Suletud riiklikel pühadel


info@kurgja.ee
Telefon 44 58171